Foreningen / Bestyrelsen

Bestyrelsen for Hop i Havbadet i Vorupør

Bestyrelsen blev valgt på generalforsamlingen d. 11. april 2019 og konstitueret d. 1. maj 2019.
 
Formand: Ellen Kirk
Næstformand: Lene Broberg
Kasserer: Elin Lykke
Sekretær: Lene Pedersen
Øvrige medlemmer:
Bjarne Damsgård: ansvarlig for medlemskartotek
Peter Broberg: kontaktperson til Vorupør Kulturforening.